A child trapped in borewell in Madhya Pradesh for more than 28 hours, find out where the rescue operation reached?

મધ્યપ્રદેશના નિવારી જિલ્લાના પૃથ્વીપુર વિસ્તારમાં બાળક બોરવેલમાં પડીને 28 કલાકથી વધુ સમય થઈ ગયો છે, પરંતુ હજી સુધી તેને બહાર કાઢ્યો નથી. રાજ્યના ગૃહમંત્રી ડો. નરોત્તમ મિશ્રાએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે, યુદ્ધના ધોરણે નિવારી જિલ્લાના પૃથ્વીપુર વિસ્તારમાં બોરવેલમાં પડી ગયેલા બાળકને બચાવવા પ્રયાસો ચાલુ છે.

બાળક સુરક્ષિત રહે તે માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે

ડો. મિશ્રાએ અહીં