Tuesday, May 28, 2024

Tag: કોષોનું

માનવ ટ્રાયલ દ્વારા 100 રૂપિયાની નવી કેન્સર વિરોધી ગોળીની ઉપયોગિતા શોધી શકાય છે: ડોક્ટર

કેન્સર સામે લડવા અને તંદુરસ્ત કોષોનું રક્ષણ કરવા માટે નવી ઇમ્યુનોથેરાપી

નવી દિલ્હી, 20 એપ્રિલ (NEWS4). યુએસ સંશોધકોએ એક નવી ઇમ્યુનોથેરાપી તકનીક વિકસાવી છે જે સંભવિત સારવાર તરીકે સાયટોકાઇન પ્રોટીનનો ઉપયોગ ...

POPULAR NEWS

EDITOR'S PICK