Sunday, May 26, 2024

Tag: ક્યુસેકથી

રાજસ્થાન સમાચાર: નોહર ફીડરની ક્ષમતા 226 ક્યુસેકથી વધારીને 332 ક્યુસેક કરવા સંમતિ, ફિરોઝપુર ફીડરનું સમારકામ કરવામાં આવશે.

રાજસ્થાન સમાચાર: નોહર ફીડરની ક્ષમતા 226 ક્યુસેકથી વધારીને 332 ક્યુસેક કરવા સંમતિ, ફિરોઝપુર ફીડરનું સમારકામ કરવામાં આવશે.

રાજસ્થાન સમાચાર: હનુમાનગઢ જિલ્લાની નોહર સિંચાઈ યોજનામાં, રાજસ્થાનને નિર્ધારિત પાણીની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે નોહર ફીડરની ક્ષમતા 226 ક્યુસેકથી વધારીને ...

POPULAR NEWS

EDITOR'S PICK