Sunday, May 26, 2024

Tag: ક્રમાંક

મંત્રી નેતામે ખાતાકીય કામગીરીની સમીક્ષા કરી.. તમામ આશ્રમો અને છાત્રાલયોને ક્રમાંક આપવામાં આવશે, સારું વાતાવરણ ઉભું કરવામાં આવશે.

મંત્રી નેતામે ખાતાકીય કામગીરીની સમીક્ષા કરી.. તમામ આશ્રમો અને છાત્રાલયોને ક્રમાંક આપવામાં આવશે, સારું વાતાવરણ ઉભું કરવામાં આવશે.

રાયપુર. આદિજાતિ, અનુસૂચિત જાતિ, પછાત વર્ગ અને લઘુમતી કલ્યાણ મંત્રી રામવિચાર નેતામે આજે નયા રાયપુરમાં રાષ્ટ્રીય આદિજાતિ સંશોધન સંસ્થામાં અધિકારીઓની ...

POPULAR NEWS

EDITOR'S PICK