Sunday, May 26, 2024

Tag: ક્રૂઝને

વેમો અને ક્રૂઝને સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં 24/7 પેઇડ રોબોટેક્સી રાઇડ્સ ઓફર કરવાની મંજૂરી મળી

વેમો અને ક્રૂઝને સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં 24/7 પેઇડ રોબોટેક્સી રાઇડ્સ ઓફર કરવાની મંજૂરી મળી

Google ના Waymo અને GM's Cruise એ સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં દિવસના કોઈપણ સમયે સંપૂર્ણ ડ્રાઈવર વિનાની સવારી માટે ભાડા વસૂલવામાં સક્ષમ ...

POPULAR NEWS

EDITOR'S PICK