Thursday, May 30, 2024

Tag: ક્રેટર

જાપાનનું iSpace કહે છે કે Hakuto-R ક્રેશ થયું કારણ કે તે ક્રેટર રિમ દ્વારા મૂંઝવણમાં આવ્યું હતું

જાપાનનું iSpace કહે છે કે Hakuto-R ક્રેશ થયું કારણ કે તે ક્રેટર રિમ દ્વારા મૂંઝવણમાં આવ્યું હતું

ispace એ તેના નિષ્ફળ Hakuto-R ચંદ્ર લેન્ડિંગના ડેટાનું વિશ્લેષણ કર્યું છે, અને તે મુશ્કેલ ભૂપ્રદેશ જેવું લાગે છે અને લેન્ડિંગ ...

POPULAR NEWS

EDITOR'S PICK