Sunday, May 26, 2024

Tag: ક્લબફૂટ

ડીસામાં ઓર્થોપેડિક ડોક્ટર દ્વારા ક્લબફૂટ સાથે જન્મેલા બાળકોની પ્લાસ્ટર ટ્રીટમેન્ટ

ડીસામાં ઓર્થોપેડિક ડોક્ટર દ્વારા ક્લબફૂટ સાથે જન્મેલા બાળકોની પ્લાસ્ટર ટ્રીટમેન્ટ

ડીસા સહિત બનાસકાંઠા જીલ્લામાં કેટલાક બાળકોનો જન્મ પગમાં કપાયેલો હોય છે. ત્યારે આવા બાળકોના કારણે તેમના માતા-પિતાને ચિંતા થાય છે ...

POPULAR NEWS

EDITOR'S PICK