Saturday, May 18, 2024

Tag: ક્લાર્કનું

પરિણામ: પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળે 3437 તલાટી અને 1181 જુનિયર ક્લાર્કનું પરિણામ જાહેર કર્યું છે.

પરિણામ: પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળે 3437 તલાટી અને 1181 જુનિયર ક્લાર્કનું પરિણામ જાહેર કર્યું છે.

ગુજરાત સરકારના પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ દ્વારા આજે જુનિયર ક્લાર્ક અને તલાટીની પરીક્ષાનું એકસાથે પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ગાંધીનગરઃ ...

POPULAR NEWS

EDITOR'S PICK