Tuesday, May 21, 2024

Tag: ખંડણીખોર

અમદાવાદમાં પોલીસ કર્મચારીઓ ખંડણીખોર બન્યા હતા

અમદાવાદમાં પોલીસ કર્મચારીઓ ખંડણીખોર બન્યા હતા

(જીએનએસ), 25સામાન્ય રીતે લોકો ગુનેગારોથી બચવા માટે પોલીસનું રક્ષણ લેતા હોય છે, પરંતુ અમદાવાદમાં કાયદાના રક્ષક એવા પોલીસકર્મી જ ગુનેગાર ...

POPULAR NEWS

EDITOR'S PICK