Saturday, May 18, 2024

Tag: ખંઢેરી

રાજકોટનું ખંઢેરી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ હવે નિરંજન શાહના નામથી ઓળખાશે.

રાજકોટનું ખંઢેરી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ હવે નિરંજન શાહના નામથી ઓળખાશે.

(GNS),08અમદાવાદ પછી રાજકોટનું નામ ખંઢેરી સ્ટેડિયમ આવ્યું છે. ખંડેરી સ્ટેડિયમનું નામ હવે નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમ રાખવામાં આવ્યું છે. રાજકોટનું SCA ...

POPULAR NEWS

EDITOR'S PICK