Wednesday, June 19, 2024

Tag: સશક્તિકરણની

લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલાએ કહ્યું કે, ‘નારી શક્તિ વંદન એક્ટ’ પસાર થવા પર દેશની મહિલાઓને અભિનંદન, મહિલા સશક્તિકરણની દિશામાં આ અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી પહેલ છે.

લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલાએ કહ્યું કે, ‘નારી શક્તિ વંદન એક્ટ’ પસાર થવા પર દેશની મહિલાઓને અભિનંદન, મહિલા સશક્તિકરણની દિશામાં આ અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી પહેલ છે.

દિલ્હી ન્યૂઝ ડેસ્ક !!! લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલાએ ગૃહમાં 'નારી શક્તિ વંદન એક્ટ' પસાર થવા પર દેશની મહિલાઓને અભિનંદન આપતાં ...

POPULAR NEWS

EDITOR'S PICK