Wednesday, June 19, 2024

Tag: સસથઓએ

ભાજપ અને કેન્દ્ર સરકાર અમારા નેતાઓને હેરાન કરી રહી છેઃ ખડગે

સામાજિક ન્યાય અને ઓબીસી અધિકારો માટે કામ કરતી 55 સંસ્થાઓએ કોંગ્રેસને સમર્થન આપ્યું હતું.

નવી દિલ્હી: 14 એપ્રિલ (A) સામાજિક ન્યાય અને OBCના અધિકારો માટે કામ કરતી લગભગ 55 સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓએ શનિવારે અહીં કોંગ્રેસના ...

POPULAR NEWS

EDITOR'S PICK