Monday, June 17, 2024

Tag: સહકારને

રાજસ્થાન સમાચાર: સહકારને નવો આકાર આપવા 25 વર્ષના વિઝન પર કામ કરો

રાજસ્થાન સમાચાર: સહકારને નવો આકાર આપવા 25 વર્ષના વિઝન પર કામ કરો

રાજસ્થાન સમાચાર: સહકારી વિભાગના અગ્ર સચિવ, શ્રેયા ગુહાએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકાર વર્તમાન સમયમાં સહકારી ક્ષેત્રમાં જે ફેરફારો થયા ...

POPULAR NEWS

EDITOR'S PICK