Wednesday, June 19, 2024

Tag: સહસતરબદધએ

ચિંતન શિબિરમાં ડૉ.વિનય સહસ્ત્રબુદ્ધેએ ‘લોક કલ્યાણથી સર્વોદય’ વિષય પર પ્રવચન આપ્યું હતું.

ચિંતન શિબિરમાં ડૉ.વિનય સહસ્ત્રબુદ્ધેએ ‘લોક કલ્યાણથી સર્વોદય’ વિષય પર પ્રવચન આપ્યું હતું.

રાયપુરલ IIM રાયપુર ખાતે આયોજિત બે દિવસીય મંથન શિબિરમાં, ICCR પ્રમુખ ડૉ. વિનય સહસ્ત્રબુદ્ધે જીવનને સરળ બનાવવા માટે 'લોક કલ્યાણથી ...

POPULAR NEWS

EDITOR'S PICK