Wednesday, June 19, 2024

Tag: સહારા રિફંડ પોર્ટલનું સત્ય RTI દ્વારા બહાર આવ્યું

RTI દ્વારા સહારા રિફંડ પોર્ટલનું સત્ય બહાર આવ્યું, હવે માત્ર 0.27% રકમ ચૂકવવામાં આવી છે.

RTI દ્વારા સહારા રિફંડ પોર્ટલનું સત્ય બહાર આવ્યું, હવે માત્ર 0.27% રકમ ચૂકવવામાં આવી છે.

બિઝનેસ ન્યૂઝ ડેસ્ક,સહારામાં અબજો રૂપિયાના ફસાયેલા હજારો રોકાણકારોને તેમના અટવાયેલા રોકાણના વળતર માટે ઓનલાઈન પોર્ટલ શરૂ થયાને ઘણા મહિનાઓ વીતી ...

POPULAR NEWS

EDITOR'S PICK