Saturday, May 18, 2024

Tag: સામ્રાજ્યથી

વાવના મીઠાવિચરણથી તખ્તપુરા સુધી ખાડાઓના સામ્રાજ્યથી લોકો પરેશાન છે.

વાવના મીઠાવિચરણથી તખ્તપુરા સુધી ખાડાઓના સામ્રાજ્યથી લોકો પરેશાન છે.

વાવ તાલુકાની સરહદે મીઠાવિચરણથી તખ્તપુરા સુધીના એક જ પટ્ટીના 3 કિમીના અંતરમાં 10થી વધુ ખાડાઓનું સામ્રાજ્ય ફેલાયેલું છે. જેના કારણે ...

POPULAR NEWS

EDITOR'S PICK